Wsparcie
KontaktWsparcie

 

POKPOL>Wsparcie

 

REKLAMACJE I ZWROTY

 • Reklamacje i zwroty należy zgłaszać bezpośrednio w punkcie zakupu, a w przypadku zakupu na adległość e-mailowo na adres: biuro@pokpol.pl

 INFORMACJE I ZAPYTANIA AGD RTV

 • Zapytania można składać: e-mailowo na adres  biuro@pokpol.pl  lub telefoniocznie: 672663660

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W związku z dokonaniem od nas zakupu bądź rejestracją w naszym sklepie internetowym otrzymujemy Państwa dane osobowe.

Jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przetwarzanie Państwa danych danych osobowych proszę o odstąpienie od umowy sprzedaży i poinformowanie nas o nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub nie zawieranie umowy sprzedaży.

W przeciwnym razie uznamy, że Państwo wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POKPOL Sp. z o.o. zgodnie z wymienionymi dalej celami.

Zgodnie z zasadami rozporządzenia RODO przekazujemy do Państwa wiadomości następujące informacje :

Administratorem danych osobowych jest :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POKPOL Sp. z o.o.

ul.Gdańska 5, 64-915 Jastrowie

( zwaną dalej POKPOL)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez POKPOL można uzyskać wysyłając zapytanie do obsługi biura na adres e-mail: biuro@pokpol.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy podany wyżej.

 

1. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będziemy przetwarzać na podstawie Państwa zgody ( zgodnie z art 6 pkt 1 litera a rozporządzenia RODO).

Jeśli dokonacie Państwo rejestracji nie składając zamówienia - Państwa dane będą przetwarzane w celu udostępnienia Państwu usług oferowanych przez POKPOL dla użytkowników zarejestrowanych.

Jeśli dokonacie Państwo rejestracji oraz złożycie zamówienie - Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego. Będą przetwarzane również w celach podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli wyrazicie państwo zgodę na dopisanie do newslettera - Państwa dane będą przetwarzane przez POKPOL w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego e-maili w celach: informacyjnych, marketingowych, przedstawiania ofert handlowych, prowadzenia działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

 

 2. PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z POKPOL danych tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej.

 

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wcześniej.

 

 4. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

        - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

        - przenoszenia danych;

        - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

        - sprostowania (poprawiania) swoich danych;

        - usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

        - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych (adresu e-mail) ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wysyłki newslettera.

 

 Podanie tych informacji jest niezbędne do realizacji celów opisanych wcześniej. Bez ich podania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług oferowanych użytkownikom zarejestrowanym czy zrealizować zamówienia z użyciem sklepu.

 

  INFORMACJA O PROFILOWANIU: Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ( w tym profilowania ).   

 

  IFORMACJA - ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY

 •  Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK znajdujące się w pobliżu siedziby firmy:

   

  Jastrowie, ul. Narutowicza przy maszcie antenowym

  Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, Sobota 9-17

   

  Okonek  64-965, Kolejowa 17/7

          Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, sobota 9-17

 

 

 

Sprzęt można rónież pozostawić w sklepie na podstawie przepisów  o zużytym sprzęcie elektrycznym:

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w  punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

[Str.główna][Kontakt][Wsparcie]

Pokpol Sp. z o.o.
biuro@pokpol.pl